Ние работим със специалисти в областта на превода и легализацията и можем да  предложим, бързи, правилни и точни услуги в писменния и устен превод, както и легализация на всички видове документи във всички европейски езици, като например:

– Търговски договори

– Удостоверения за раждане

– Брачен договор

– Всички видове  фирмени документи

– Пълномощни

– Декларации

– Акт за смърт