Ние помагаме на нашите клиенти зa решаванетo на търговски спорове чрез арбитраж, съдебен процес  или медиация. Нашите юристи притежават повече от 10 години опит в тези области и целят постигането на възможно най-добрия за клиента резултат.

Вашият бизнес интерес  е наш приоритет.