BLS предлага правна помощ при организиране и започване на принудително изпълнение срещу длъжника, чрез извършване на необходимите действия с цел  доказване на вземанията и издаване на изпълнителен лист.  Ние ще осъществим представителство по време на изпълнителното производство, от образуване на изпълнителното дело до осребряване на имуществото на длъжника.