Известен е фактът, че българският пазар на недвижими имоти е една добра възможност за инвестиция, особено в тези времена на криза. Ако искате да притежавате ваканционен дом или да инвестирате в недвижими имоти, ние сме тук, за да ви обясним процеса, дадем съвети и защитаваме вашите интереси  през целия на процеса на закупуване на желания имот. BLS предлага услуги като:

• Дю дилиджънс на недвижими имоти

•  Подготовка на документация за получаване на разрешение за строеж

• Помощ при водене на преговори

• Изготвяне на договори за прехвърляне на правото на собственост

• Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

• Изготвяне на нотариални актове

• Помощ при закупуване на имот с ипотека

• Консултации и споразумения с финансови институции

• Защита правото на  собствениците по отношение на задълженията на инвеститора

• Изготвяне на договори за отдаване под наем на недвижим имот

• Изготвяне на договори за Управление и поддръжка

• Представителство в Общи събрания на Етажната собственост