Имате нужда от опитен счетоводител? Трябва  Ви някой с опит и знания и някой,на който  можете да се доверите?

 

BLS работи с едни от най-добрите и известни, особено сред чуждестранните инвеститори, счетоводители, които могат да Ви предложат следните услуги:

• Рутинно счетоводство

• ДДС регистрации

• Социални и здравни осигуровки

• Изготвяне и поддържане на трудови договори

• Съвети относно счетоводната политика на дружеството в съответствие с Националните счетоводни стандарти или Международните стандарти за финансови отчети

• Годишни данъчни декларации

• Доклади на Националния статистически институт

• Данъчни декларации

• Осигуряване на  документацията, която се изисква от данъчната администрация, Националната агенция за приходите, Националния статистически институт, Българската народна банка и др.

• Контрол и наблюдение на паричните потоци

• Управление на банкови сделки

 Публикуване на финансови отчети в Търговския регистър

• Подпомагане с формирането на офшорна компания