BLS предлага изготвяне на трудови договори,  договори за управление в съответствие с българското законодателство и Вашите нужди. Ние даваме правни консултации и разработване на решения  за  справяне с проблемните членове на персонала,  в това отношение, правните познания и опит, са също толкова важни, колкото и добрите умения за водене на преговори. Предложената от нас  помощ  е във връзка с:

•Кодекса на  труда

•Изготвяне на трудови договори

• Въпроси свързани с данък общ доход и социалните осигуровки