BLS  предлага представителство при извършване на следните услуги:

• Регистрация в Патентното ведомство на Република България

• Международна и / или европейски регистрацията на патент, търговска марка и дизайн и др.