Нуждаете се от ипотека? Желаете да закупите ипотекиран имот?

BLS  ще Ви съветва как да  се ориентирате през целия процес, предлагаме проверка  и набавяне на всички необходими документи  :

• Набавяне и проверка на документи

• Представителство по време на преговорите с кредитна институция и в деня на подписване на споразумението за имота

• Изготвяне на нотариален акт за учредяване на ипотека