Biz çeviri ve legalizasyon alanlarında uzman kişilerle çalışmaktayız ve acil, doğru ve aslına uygun sözlü ve yazılı çeviriler olduğu gibi, bütün Avrupa dillerinde aşağıdaki gibi her tür belge legazisyonu sunabiliriz:

 

–          Ticaret sözleşmeleri

–          Doğum belgeleri

–          Evlilik sözleşmeleri

–          Her tür şirket evrakı

–          Vekaletnameler

–          Beyannameler

–          Ölüm belgeleri