Bulgar mevduatına göre, yeniden tescil edilmemiş şirketler tasfiyeye tabidir. Muamele en az altı ay sürer. BLS olarak Size şu adımları atacak tescilli tasfiye memurları önerebiliriz:

• Tasfiye memuru tayini ve bütün zorunlu vergilerin tasnifi

 Muhasebe bilançosu için ilk raporun tanzimi

• Online Ticaret Kütüğü’nde tasfiyeyi ilan etmek ve şirketin bütün olası alacaklılarına taleplerini sunmaları için davetiyeler sunmak

• Mülkü sermaye sahiplerine (şirket sahibi) devretmek

• Muhasebe bilançosu için kesin rapor tanzimi

• Şirketin Ticaret Kütüğü’ndeki tescilini silmek