İpoteğe ihtiyacınız mı var? İpotekli mülk mü satın almak istiyorsunuz?

 

BLS Size bütün bu muamele süresince nasıl davranmanız gerektiği konusunda tavsiyeler sunacak, gereken araştırmayı yapacak ve bütün gerekli evrakı edinmenizi sağlayacak:

 

• Evrak edinimi ve araştırması

• Kredi kuruluşuyla görüşmeler sırasında ve mülkle ilgili sözleşmenin imzalandığı gün temsilcilik hizmeti

• İpotek tesis etmek üzere tapu senedi tanzimi