BLS alacakların ispatı ve icra senedinin alınması için gerekli muameleleri yapmak suretiyle, borçluya karşı cebri icraatın hazırlanmasında ve başlatılmasında hukuksal destek sunar. İcra davasının başlamasından, borçlunun mülkünün paraya tahvil edilmesine kadar BLS icra davasında tescilciliğinizi yapacaktır.