Ако  обмисляте  да се преместите  или да посетите България, BLS ще Ви помогне в предприемането на необходимите стъпки, за да  получите нужния документ.

Ние предлагаме консултации и помощ в областта на визовия режим  и пребиваване в страната.

 

– Виза С (краткосрочна виза)

– Виза D (дългосрочна виза)

– Продължително пребиваване

– Постоянно пребиваване

– Гражданство