Bulgarian legal services(Български правни услуги) работи за предоставяне на отговорна, навременна и отлична правна консултация отговаряща на най-високите етични и професионални стандарти.

Ние се грижим за правните нужди както на юридически, така и на физически лица:

• За корпоративни структури

Целта на Bulgarian legal services е да предоставим експертна правна оценка от гледна точка на бизнеса, защото ние вярваме, че дружествата, които управляват важни проекти изискват баланс между правни и бизнес съвети, както и оптимално управление на алтернативите и рисковете засягащи бизнеса им.
Bulgarian legal services допринася за разработването на практични и устойчиви решения, съобразени в съответствие със специфичните изисквания на вашия бизнес. Ние сме специализирани в областта на данъчното облагане, корпоративнотърговско и вещно право. Предлагаме широк спектър от правна информация, консултации и представителство, които помагат на физическите лица и дружества за разрешаването на техните проблеми .

За малките и средни предприятия
При навлизане на нов пазар като България, има много аспекти, които следва да се вземат на предвид. Ето защо Bulgarian legal services се фокусира върху малките и средни предприятия, предлагйки им решения за техните търговскоправни проблеми. В съвременния икономически климат ние се стремим за намаляване излагането на бизнеса Ви на риск, както и на разходите Ви, когато това е възможно, като същевременно засилваме и оптимизираме Вашия бизнес.
Ние можем да помогнем на нови и съществуващи дружества предлагайки цялостно правно решение на всичките им договорни отношения, включително наемане на работа, дистрибуция, покупко-продажба, строителство, изработка, монтаж, франчайз и др., както и въпроси, свързани с интелектуалната собственост, като регистрация на търговска марка и представителство пред патентното ведомство.
Ако все още не сте избрали правната форма на дружеството, Bulgarian legal services ще помогне и ще Ви посъветва за най-подходящата форма нужна за вашия бизнес или инвестиция.

• За физически лица и семейни инвестиции
Инвестирането в чужда страна е процес, който е съпроводен със стрес. Bulgarian legal services ще ви осигури с нужната информация, за да вземете правилното решение, когато инвестирате, за да сте сигурни, че остават в рамките на законовите граници и защитавате инвестициите си в България.
Ние ще ви помогнем с познанията си във вещното право, учредяване и заличаване на ипотека, изготвяне на завещаниясъбиране на дългове, представителство пред институциите и др.
Bulgarian legal services предлага атмосфера, проектирана да работи с Вас и за Вас, за да отговаря на Вашите цели и очаквания. Желанието ни е да работим заедно и споделяме обща амбиция за успех.
Ако ни дадете фактите, BLS ще ви даде правото!